erp w logistyce

Drukarki komputerowe aktualnie znajdują się w prawie każdym mieszkaniu, a już na pewno są nieodzownym elementem wyposażenia każdego biura. Urządzenia te przebyły bardzo długą drogę, aby znaleźć się w miejscu, w którym są teraz. Historia drukarek jest nierozerwalnie połączona z historią samego druku, która sięga aż do czasów starożytnych. Jak zatem kształtowała się droga tych niezwykle przydatnych urządzeń?

Drukiem nazywamy wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe. Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa. Historia druku sięga czasów starożytnego Babilonu. Wówczas „drukiem” nazywano procedurę, która polegała na wypalaniu przeróżnych wzorów na glinianych tabliczkach. Z kolei w Azji, a konkretniej na terenach obecnych Chin, tworzono tabliczki z drewna, które także przedstawiały obrazki i wzory. Najprawdopodobniej ten system używany był w całej ówczesnej Azji. Awans technologiczny cywilizacji Starożytnego Egiptu pozwolił temu ludowi na stworzenie papirusu, ale mniej więcej w tym samym okresie Grecy używali kolorowego druku na różnych tkaninach. W II wieku przed naszą erą na Bliskim Wschodzie powstał pergamin, a trzysta lat później Chiny opracowały metodę pozyskiwania papieru czerpanego, który był protoplastą obecnie wykorzystywanego papieru.

Jeśli mówimy jednak o prawdziwym druku, to wszystko zaczyna się od Johannesa Gutenberga, który stworzył maszynę drukarską. Składała się ona z ruchomych czcionek, które drukowały zlecony wzór na danej powierzchni. Od tego momentu można mówić o całkowitej zmianie podejścia do książek, które dotychczas były rękodziełami. Dzięki zindustrializowaniu procesu, można było produkować teksty na masową skalę. Drukarki, które obecnie wykorzystujemy, również przenoszą zaprojektowany wcześniej tekst na powierzchnię, ale całość odbywa się za pośrednictwem komputera. Już na początku XX wieku powstały pierwsze urządzenia, które działały podobnie do obecnych drukarek, a były to telegrafy drukujące. W latach 50. XX wieku nastąpił przełom, ponieważ odkryto mechanizm wykorzystania ładunków elektrostatycznych do nanoszenia druku na kartkę papieru. Niedługo później powstały pierwsze szybkie drukarki, które były w stanie szybciej „wyprodukować” druk w połączeniu z komputerem, na którym zainstalowany był niezbędny software. Problem polegał na tym, iż urządzenia te były niezwykle duże i drogie, co nie mogło przełożyć się na używanie ich w domowym zaciszu. To nastąpiło dopiero w 1992 roku, gdy na rynek weszły pierwsze drukarki do domowego użytku.