www.brzewski.edu.pl

Okazuje się, że e-gospodarka to nic innego, jak wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej czyli produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktów poprzez sieci teleinformatyczne. E-gospodarka obejmuje między innymi przekazywanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych takich, jak poczta elektroniczna czy Internet, a także elektroniczne tablice informacyjne, elektroniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wymiana danych pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i innymi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalności administracyjnej i usługowej.

Początki handlu elektronicznego sięgają lat 60., gdy duże międzynarodowe firmy rozpoczęły tworzenie firmowych sieci informatycznych służących wymianie informacji z partnerami handlowymi czy siedzibami koncernów w poszczególnych krajach.

Pomagamy pozycskać kredyty dla firm: developerskie, inwestycyjne zwrot Vat z UE

Jednak rozwój handlu elektronicznego na masową skalę był dopiero możliwy dzięki popularyzacji Internetu, czyli dopiero w latach 90.