Prawie każdy wie czym jest i jak jest istotna światowa gospodarka.

W skrócie można powiedzieć, że składają się na nią gospodarki poszczególnych państw.

Jest to system ich powiązań zarówno technologicznych, jak i produkcyjnych, ale i handlowych, instytucjonalnych i finansowych.

Warto zauważyć, że najważniejsze elementy światowej gospodarki to podmioty takie, jak przedsiębiorstwa krajowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, gospodarki narodowe wraz z instytucją państwa, ugrupowania integracyjne oraz organizacje międzynarodowe.

Kolejnym elementem są stosunki czyli powiązania ekonomiczne czyli przepływy towarowe, usługowe, kapitałowe, siły roboczej a także myśli naukowo – technicznej.

Światowa gospodarka jest zjawiskiem bardzo dynamicznym, zmienia się i wymaga tego, aby ją kontrolować.

Specjaliści od rynków finansowych i innych gospodarczych kwestii monitorują i komentują te zmiany, a czasem podejmują odpowiednie działania w celu poprawienia stanu światowej gospodarki.