www.legowo.pl

Podmiot gospodarczy to każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Celem ich istnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej. Termin „podmiot gospodarczy” wywodzi się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Miał za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak między innymi, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, a także spółdzielnie, spółki osobowe lub tez kapitałowe.

Przed drugą wojną światową terminem, którym określano powyższe był kupiec, jednak w związku z upaństwowieniem gospodarki powojennej termin ten porzucono. Gdy od połowy lat 80. Znów następowały zmiany zaproponowano właśnie ten neutralny termin, jakim jest podmiot gospodarczy. Nie posiadał on kapitalistycznych konotacji i był akceptowany przez PZPR.

Obecnie o wiele częściej używa się terminu przedsiębiorca.