Jest bardzo wiele typów gospodarek a niektóre takie, o których nikt z nas zapewne wcześniej nie słyszał.

Może nawet intuicyjnie wie co to takiego, ale nie znał ich nazw.

Czymś takim jest z pewnością gospodarka kwatermistrzowska.

Warto się dowiedzieć czym ona jest.

To ogół czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb materiałowych wojska.

Te potrzeby to planowanie, przyjmowanie, zaopatrywanie, racjonalne użytkowanie, a także magazynowanie, ewidencjonowanie i nadzorowanie.

Gospodarka kwatermistrzowska to także zarzadzanie posiadanymi środkami materiałowymi lub pieniężnymi polegające na spełnianiu ogółu funkcji poprzez organy zarządzające – oddziały gospodarcze, które mają bezpośrednią styczność z tymi środkami.

W zależności od systemu zaopatrywania rozróżnia się gospodarkę kwatermistrzowską w naturze, zryczałtowaną, limitowaną i mieszaną, a zależnie od rodzaju służby: żywnościową, mundurową, materiałów pędnych i smarów, zakwaterowania oraz budownictwa.